Inici
Política de qualitat i bones pràctiques científiques

La Política de Qualitat i Bones Pràctiques Científiques de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha estat i estarà sempre d'acord amb satisfer les expectatives i necessitats de recerca dels nostres investigadors, en funció de les necessitats sanitàries i socials, oferint-los uns serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l'excel·lància en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat i de les bones pràctiques científiques garanteix el compliment d'aquest objectiu, el qual contempla com a referents els principis següents:

  • Els investigadors de l’IRB Lleida, en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, es comprometen a respectar les lleis, normes i convenis que la regulen i a s’asseguren que aquestes siguin conegudes per tot el seu equip inclosos investigadors en formació i becaris. L’Institut aplicarà en tot moment els sistemes adients per verificar el compliment d’aquestes disposicions legals i convenis i acords internacionals en matèria de I+D+I.
  • L’IRB Lleida proporcionarà a les agències finançadores la garantía que els recursos que destinin a aquest centre serán utilitzats de la forma més eficient posible, complint, a més els postulats ètics.
  • Davant de la comunitat científica l’Institut garanteix que tothora es comunicaran els resultats per evitar repeticions inútils, sigui quin sigui el resultat, i que s’evitarà el frau tant en la realització del procés de recerca com en la seva comunicació o publicació posterior en els medis científics.
  • L’Institut assegura a la població que els recursos destinats a la recerca tindran tothora la millor utilització i que els seus drets com a malalts estaran protegits.
La direcció de l'IRB Lleida es compromet a:
  • Establir la política i els objectius de qualitat.
  • Comunicar la Política de Qualitat i Bones Pràctiques Científiques a tot el personal del Centre i als receptors del nostre servei.
  • Administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat i bones pràctiques.
  • Revisar la Política de Qualitat i Bones Pràctiques Científiques del centre per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen en el nostre entorn investigador, sanitari i social.

Tota l’organització del Centre en general i la Direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la política de qualitat i bones pràctiques, assumint-la com un factor de valor per l’Institut i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada.

Als documents adjunts es poden consultar les polítiques de qualitat i bones pràctiques científiques de l’Institut.