Inici
Objectius
  • Definir i potenciar objectius prioritats de recerca que permetin diferenciar l'IRBLLEIDA com un àmbit de recerca competitiu i atractiu per als professionals de Catalunya i de la resta de l'Estat. Per això, caldrà incorporar nous grups que permetin complementar els grups actuals.
  • Consolidar els serveis cientifico-tècnics per tal que els diferents grups de recerca tinguin al seu abast les tècniques més avançades. En aquest sentit, es potenciarà la participació en plataformes tecnològiques per a optimitzar les inversions.
  • Potenciar projectes competitius que permetin l'assoliment de resultats rellevants i la formació de nous investigadors. Potenciar la participació en projectes europeus com una via per a establir col·laboracions amb hospitals que ofereixin possibilitats de recerca i formació que no estan a l'abast del nostre entorn.
  • Establir la recerca com una activitat important dins de l'àmbit hospitalari amb tot el que això comporta. Principalment, cal que els professionals mèdics tinguin reconeguda aquesta activitat i disposin del temps necessari per a desenvolupar un recerca competitiva. Els objectius de l'IRBLLEIDA porten implícits la necessitat d'augmentar la dotació de l'HUAV de manera significativa.
  • Potenciar el laboratori de recerca de l'HUAV per tal que pugui donar suport als grups clínics en tots aquells aspectes tècnics que permeten incrementar la significació dels resultats de la recerca clínica.
  • Potenciar la creació d'un servei d'assessorament que faciliti el plantejament de projectes clínico-epidemiològics, tant en els aspectes formals com en els diferents aspectes tècnics, amb especial atenció al disseny d'experiments, assaigs clínics, estudis epidemiològics, a l'anàlisi de dades i publicació dels resultats. Aquest servei ha de facilitar els contactes entre diferents grups de l'IRBLLEIDA i la formació continuada en les diferents tècniques disponibles.